Kỹ sư CNTT tốt nghiệp tại Đại học Bách khoa HN
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, lập trình
Chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy lập trình, STEAM cho trẻ