Nhằm mục đích xây dựng học viên với đầy đủ 3 yếu tố M-A-S, DinoTech luôn chú trọng hướng tới xây dựng một học viên toàn diện, trong đó kỹ năng và thái độ sẽ quyết định và làm nên một chân dung học trò thành công về mặt kiến thức và kỹ năng. Nếu kỷ luật tự giác, chủ động sáng tạo, kiên trì, đam mê và chia sẻ thì ắt kiến thức của học viên sẽ được tăng lên bội phần. Vì vậy, mô hình học S-R-T-P-A, dựa theo mô hình học FLIPPED CLASSROOM (Mô hình ĐẢO NGƯỢC) đã được DinoTech nghiên cứu, chọn lựa và triển khai trong chương trình học.

R

Research

  • Kỹ năng tìm kiếm thông tin giúp học sinh tìm ra câu trả lời cho các vấn đề ta đặt ra một cách nhanh và chính xác nhất.

T

Teacher

  • Dẫn dắt học sinh tìm hiểu những kiến thức khoa học mới theo chủ đề bài học.
  • Học kiến thức về câu lệnh, tư duy về dự án.
  • Hỗ trợ học sinh hoàn thành dự án.
  • Hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng mềm như thuyết trình.
  • Đánh giá quá trình học của học sinh.

P

Parents

  • Giúp con xem lại bài tập về nhà trên hệ thống
  • Cùng con thảo luận, và tìm hiểu về các chủ đề kiến thức mới trong buổi học tiếp theo để hoàn thành các nhiệm vụ.

A

Assistant

  • Trợ giảng online trên LMS (hệ thống học tập) sẵn sàng giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học viên.