Khóa học

Dino Game Minecraft Basic
Yêu cầu đầu vào
Thời lượng
2 học phần
48 buổi
Offline: 60p/buổi
Online: 60p/buổi

Cam kết
trung tâm

 • Hướng dẫn học viên tìm hiểu các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao với ngôn ngữ lập trình
 • Python Học sinh biết cách tư duy, lập trình và sáng tạo sản phẩm cá nhân
 • Học sinh biết cách làm việc nhóm, chia sẻ và trình bày ý tưởng
 • Học sinh đạt chuẩn đầu ra có được kỹ năng 4C
 • Chứng nhận hoàn thành khóa học của trung tâm

Cam kết
học viên

 • Đi học đầy đủ các buổi trên lớp
 • Làm bài tập về nhà đầy đủ và chăm chỉ
 • Trên lớp chăm chỉ học tập và chịu khó tương tác theo hướng dẫn của giảng viên

Chương Trình Học

Bài 1: Xin chào Minecraft

 • Khối lệnh on start, run command.
 • Vị trí tương đối, vị trí tuyệt đối
 • Khối lệnh place, print
 • Dự án: Thế giới Minecraft của tôi

Bài 2: Xây dựng thế giới Minecraft

 • Khối lệnh say, show
 • Khối lệnh fill
 • Giới thiệu các câu lệnh liên quan đến người chơi
 • Dự án: Công trình bể bơi

Bài 3: Ngôi nhà đầu tiên

 • Tìm hiểu cấu trúc của một ngôi nhà
 • Câu lệnh hiển thị văn bản Text
 • Dự án: Ngôi nhà một tầng

Bài 4: Nhà thiết kế tương lai

 • Phát triển về trí thông minh hình ảnh không gian
 • Phát triển về trí thông minh toán học - logic
 • Dự án: Ngôi nhà trong mơ

Bài 5: Biến trong lập trình

 • Tìm hiểu về biến
 • Tạo biến và thay đổi giá trị của biến trong Minecraft
 • Câu lệnh repeat
 • Dự án: Ngôi nhà hai tầng

Bài 6: Thang cuốn hiện đại

 • Khối lệnh Testfor
 • Câu lệnh forever
 • Câu lệnh with data
 • Khối lệnh điều kiện(if - else)
 • Dự án: Thiết kế thang cuốn

Bài 7: Điểm dịch chuyển

 • Khối lệnh Teleport
 • Câu lệnh pause
 • Dự án: Cánh cửa thần kỳ của Doraemon

Bài 8: Nhà phát minh thiên tài

 • Phát triển về trí thông minh vận động thể chất
 • Phát triển về trí thông minh hình ảnh không gian
 • Dự án: Lên ý tưởng thiết bị thông minh trong ngôi nhà

Bài 9: Ngôi nhà hiện đại

 • Khối lệnh điều kiện(if - else)
 • Khối lệnh so sánh
 • Khối lệnh on broken
 • Dự án: Thiết kế các thiết bị thông minh cho ngôi nhà

Bài 10: Ý tưởng dự án

 • Thực hiện bài test cuối kì
 • Lên ý tưởng và chia nhóm
 • Chia nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy để lên ý tưởng, kế hoạch cho dự án
 • Dự án: Ý tưởng dự án

Bài 11: Hoàn thiện dự án

 • Hoàn thiện dự án
 • Tập trình bày dự án
 • Dự án: Hoàn thiện dự án

Bài 12: Thuyết trình dự án

 • Chuẩn bị thuyết trình dự án
 • Trình bày dự án
 • Dự án: Thuyết trình dự án

Bài 4: Khu vui chơi

 • Phát triển về trí thông minh thiên nhiên
 • Phát triền về trí thông minh không gian hình ảnh
 • Dự án: Thiết kế khu vui chơi

Bài 2: Khu vườn của tôi

 • Hàm trong Minecraft
 • Vòng lặp for và phép toán
 • Ôn tập vể tham số
 • Dự án: Khu vườn của tôi

Bài 1: Thủy cung

 • Truyền tham số trong on chat command
 • Các phép toán trong Minecraft
 • Khối lệnh spawn.
 • Dự án: Thiết kế thủy cung

Bài 3: Thiên tài tính toán

 • Ôn tập nâng cao về vòng lặp for
 • Các phép toán nâng cao trong Minecraft
 • Dự án: Thiên tài tính toán

Bài 4: Khu vui chơi

 • Phát triển về trí thông minh thiên nhiên
 • - Phát triền về trí thông minh không gian hình ảnh
 • Dự án: Thiết kế khu vui chơi

Bài 5: Người bạn Agent

 • Sử dụng Agent để xây dựng
 • Điều khiển Agent với khối lệnh di chuyển
 • Xây dựng bằng Agent
 • Dự án: Người bạn Agent

Bài 6: Khai thác tài nguyên

 • Tìm hiểu cách hình thành của các loại tài nguyên thiên nhiên
 • Sử dụng Agent để lấy, bỏ item
 • Kiểm tra block đằng trước Agent
 • Dự án: Trạm khai thác

Bài 7: Mê cung kì ảo

 • Ôn tập kiến thức về Agent
 • Điều khiển Agent vượt qua mê cung
 • Dự án: Mê cung kì ảo

Bài 8: Rung chuông vàng

 • Phát triển về trí thông minh vận động
 • Phát triển về trí thông minh logic toán học
 • Dự án: Cuộc thi Rung chuông vàng

Bài 9: Đồng hồ điện tử

 • Lịch sử ra đời các hoạt động của đồng hồ
 • Khối lệnh while. Câu lệnh break, continue
 • Điểm khác nhau giữa khối lệnh while và forever
 • Dự án: Đồng hồ điện tử

Bài 10: Ý tưởng dự án

 • Thực hiện bài test cuối kì
 • Lên ý tưởng xây dựng thành phố trong Minecraft và chia nhóm
 • Chia nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy để lên ý tưởng, kế hoạch cho dự án
 • Dự án: Ý tưởng dự án

Bài 11: Hoàn thiện dự án

 • Hoàn thiện dự án
 • Tập trình bày dự án
 • Dự án: Hoàn thiện dự án

Bài 12: Thuyết trình dự án

 • Chuẩn bị thuyết trình dự án
 • Trình bày dự án
 • Dự án: Thuyết trình dự án
Sản phẩm
CỦA HỌC VIÊN
[Cuộc thi Lập trình Lì xì Tết] - Giải Ba - Thí sinh Minh Vương
Minh Vương xuất sắc đạt giải ba trong cuộc thi Lập trình Lì Xì Tết với Dino Tech. Cả nhà hãy cùng xem phần thuyết trình về sản phẩm của Minh Vương dưới đây nhé!
TẶNG VOUCHER
KHÓA HỌC
2.000.000
vnđ
KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC TRONG THÁNG 6/2022
Nhận tư vấn lộ trình học và ưu đãi
Bạn vui lòng điền SĐT để nhận tư vấn về chương trình này

* Vui lòng để ý điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm (trong vòng 24h)