Kỹ sư CNTT tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Hàng Hải Việt Nam
3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy lập trình, STEM cho trẻ
Giải nhất cuộc thi lập trình ĐH Hàng Hải Việt Nam 2020