Cử nhân khoa Vật Lý - ĐH Quốc Gia Hà Nội
3 năm kinh nghiệm trong giảng dạy lập trình, STEAM cho trẻ
Giải nhất cuộc thi: Minecraft Hackathon 2020 - 2021 do Trung ương đoàn TNCS tổ chức