Cử nhân loại giỏi khoa CNTT Đại học Sư phạm Hà Nội
3+ năm kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn lập trình và robotics
Giảng viên được yêu thích nhất trong năm