Hoàng Duy, một trong những học sinh tích cực nhất trong lớp học Xây nền công nghệ của Dino Tech đã thao tác với máy tính cực kỳ thành thạo và tự tin thuyết trình về dự án của mình chỉ sau 3 buổi học Scratch.

Mời bố mẹ cùng xem video thuyết trình sản phẩm của Hoàng Duy nhé: