Giảng viên khoa CNTT Đại học Hàng hải Việt Nam
2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Giảng viên Tin học xuất sắc do Trung ương trao tặng
17 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy CNTT
Dẫn dắt nhiều đội tuyển dự thi tin học, lập trình và đạt giải quốc tế